Hlavní stránka | Ukázky z knihy | Autor | Objednávka | Kontakt | Download prezentace |
Dále je uvedeno několik ukázkových stránek z různých kapitol knihy.

 

Kapitola BARVA

Kapitola ČISTOTA

Kapitola BRUS

Kapitola HMOTNOST

Kapitola IMITACE